گروه پیشگامان در نظر دارد به منظور افزایش سطح پوشش ارایه خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) در تهران و  برخی از استان های  اقدام به اعطای عاملیت فروش نماید
لذا متقاضیان محترم نسبت ارسال مدارک به ایمیل ذیل  اقدام فرمایند لازم به ذکر است پس از تائید اطلاعات اولیه با متقاضی عاملیت فروش تماس حاصل میگردد .

ashkhaneh-delnavaz@agent.pishgaman.net :ایمیل
logo-samandehi